Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Ώρα σε ταμειακές μηχανές-φορολογικούς μηχανισμούς


Υποχρεωτική η σωστή ώρα σε ταμειακές μηχανές-φορολογικούς μηχανισμούς.


Όλα αλλάζουν στις ταμειακέςμηχανές  με τον υποχρεωτικό συγχρονισμό ώρας με τον server της ΑΑΔΕ.
Σύμφωνα με τις νέες ΠΟΛ 1166-1167 και 1195/31-10-2018(άρθρο3)
οι ταμειακές μηχανές , φορολογικοί μηχανισμοί  και οι φορολογικοί εκτυπωτές, πρέπει στις αποδείξεις τους να εκτυπώνεται η πραγματική ώρα γιατί κάθε απόκλιση θεωρείται παράβαση. Μοναδική εξαίρεση οι μηχανισμοί που δεν δείχνουν την θερινή ώρα αυτή την περίοδο, λόγω μη προσαρμογής. (ακριβώς μία ώρα πίσω).
ΦΕΚ προηγούμενων ετών ξεκαθάριζε πως τα ρολόγια των ταμειακών δεν μετρούν χρόνο αλλά αλληλουχία αποδείξεων, σε επόμενα ΦΕΚ η διαφορά ώρας να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά  και μετά από σύσταση ελέγχου και μη συμμόρφωσης του κατόχου επιβολή προστίμου (4174/2013 άρθρο 54) που εξακολουθεί να ισχύει.
Η ανάγκη συγχρονισμού και ακριβής ώρας προέκυψε με τις υποχρεωτικές συναλλαγές με τα POS πιστωτικών καρτών που τοποθετήθηκαν σε όλες τις επιχειρήσεις.
Από 1/11/2018 λοιπόν με ευθύνη του κατόχου η σωστή ώρα είναι υποχρεωτική  και αυτό μπορεί να γίνει με δύο μόνο τρόπους, με επέμβαση και ρύθμιση από εξουσιοδοτημένο τεχνικό  και μέσω συγχρονισμού της ταμειακής-φορολογικού με το ρολόι του server taxis.
Στην πρώτη περίπτωση με παρακολούθηση του κατόχου μπορεί να διορθωθεί επιτόπου η ώρα σε παλιές και νέες ταμειακές από εξουσιοδοτημένο τεχνικό κάθε φορά που θα υπάρχει απόκλιση.
Να ζητάτε πάντα την  ταυτότητα τεχνικού για το συγκεκριμένο μοντέλο γιατί δεν τη διαθέτουν όλοι οι πωλητές ταμειακών μηχανών  και απαραιτήτως το σφράγισμα με ευκρινή κωδικό και τη συμπλήρωση του βιβλίου συντήρησης.
Στη δεύτερη περίπτωση ο αυτόματος συγχρονισμός ώρας μπορεί να γίνει μόνο από τις νέες ταμειακές μηχανές online taxis που όχι μόνο συνδέονται αλά στέλνουν και σωστά κωδικοποιημένα αρχεία για επιτυχή επικοινωνία με τη ΓΓΠΣ.
Απαραίτητος κωδικός σύνδεσης το ΑΕS Key της ταμειακής(64 χαρακτήρες) που πρέπει να παραλάβετε εσείς ή ο λογιστής σας από την ΑΑΔΕ (www.gsis.gr) με τον αριθμό μητρώου της, μετά από 24 ώρες από την δήλωση έναρξης χρήσης ΦΗΜ για τις νέες, και ανά πάσα στιγμή για τις εν λειτουργία ταμειακές που έχουν τις προδιαγραφές και θέλετε να τις συνδέσετε.
Από τα παραπάνω ΦΕΚ  και μέχρι σήμερα δεν προκύπτει  υποχρεωτική σύνδεση και αποστολή των πωλήσεων και δεδομένων των επιχειρήσεων στο taxis, εκτός από τα πρατήρια υγρών καυσίμων που πρέπει να συνδεθούν το αργότερο έως 15/12/2018 με τα νέα αναβαθμισμένα λογισμικά και τις νέες προδιαγραφές για την έκδοση παραστατικών πώλησης καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης, υγραερίου και φυσικού αερίου. (ΦΕΚ4861/31-10-18/ΠΟΛ1195).
Σε εμάς θα βρείτε όπως πάντα φθηνές ταμειακές μηχανές  με άμεση και δωρεάν σύνδεση για τον συγχρονισμό ώρας.