Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Απόσυρση ταμειακών μηχανών

Αποσύρονται οι παλιές ταμειακές μηχανές και οι φορολογικοί μηχανισμοί, που δεν λειτουργούν με εγκεκριμένες προδιαγραφές όπως ανακοινώθηκε με την ΠΟΛ.1196/2017. Αποφασίστηκε η οριστική παύση συγκεκριμένων μοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, αφού χωρίστηκαν σε δύο ομάδες,η πρώτη λόγω μη δυνατότητας έκδοσης απόδειξης λιανικών πωλήσεων σε ευρώ και η δεύτερη ομάδα λόγω παλαιότητας, τελευταία χρονολογία καταλληλότητας το 2003.
Για τις ταμειακές της Α ομάδας πρέπει να γίνει η δήλωση παύσης  στις αρμόδιες ΔΟΥ με ανάγνωση μνήμης, ή με το τελευταίο Ζ με ευδιάκριτα τα συνολικά ποσά από έναρξης, ή με υπεύθυνη δήλωση με τα προοδευτικά σύνολα της μηχανής έως το αργότερο 28/02/2018.
Για τις ταμειακές της Β ομάδας πρέπει να γίνει η δήλωση παύσης μέσω του συστήματος taxisnet (έντυπο Δ13), εντός 10 ημερών με πρόσφατη ανάγνωση μνήμης, με το τελικό δελτίο ημερήσιας κίνησης Ζ που εμφανίζονται  όλα τα προοδευτικά σύνολα από έναρξης της. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις της Β ομάδας,όπως απώλεια, αδυναμία εκτύπωσης και βλάβης, πρέπει να γίνει η ανάλογη αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ με υπεύθυνη δήλωση, ανάγνωση φορολογικής μνήμης ή τεχνικής αναφοράς βλάβης, έως 31/05/2017.
Μετά τις παραπάνω ημερομηνίες λήξης, τυχόν εμφάνιση των ταμειακών μηχανών και φορολογικών μηχανισμών στο υποσύστημα taxis, υπάρχει  πρόστιμο για τους κατόχους αυτών.
Για αντικατάσταση ταμειακής λόγω της παραπάνω ΠΟΛ. ειδική τιμή από την DGL Electronics με την αναφορά του glog μας.

.                                              Α ΟΜΑΔΑ έως 28/02/18
Αριθμός Έγκρισης
Ονομασία Μοντέλου ΦΗΜ
Άδεια Καταλληλότητας
NIKKO - REX SK-112
15IA 01/20.11.89
2
OMRON GR 10
15ΟΜ 02/20.11.89
3
ADMATE 255
15ΑΦ 03/11.12.89
4
MF 186
15IΝ 04/22.12.89
5
IES L-20
15ΙΕ 05/26.4.90
6
ΣΕC ΜΑ 1040 ΚD-1-GR
15ΚΠ 06/27.6.90
7
ΖΕRΜΕS Ζ-130
15ΕΖ 07/11.7.90
8
ΕΛΚΑ 92-S
15ΕΛ 08/11.7.90
9
DPS S-200
15ΚΣ 09/11.7.90
10
SHARP ER 2100
15ΜΙ 10/11.7.90
11
CASIO 3900 GR
15EM 11/11.7.90
12
Ν.Σ.S. 2012
15ΚΤ 12/11.7.90
13
ΟΜΕGΑ ΕCR-555
15ΘΜ 13/11.7.90
14
FΟΜΑΥ 8
15ΝΚ 14/25.7.90
15
CΟΜΡΑSS 290 S
15ΑΡ 15/25.7.90
16
ΜΕRCURY 4612
15ΓΡ 16/11.9.90
17
ΑSTΕR-GΑ-314
15ΕΕ 17/17.10.90
18
LΟΑDΕR LΤ 2000
15ΛΤ 18/23.10.90
19
IES 2216
15ΙΣ 19/29.11.90
20
OMRON GR 3510
15OΝ 20/20.12.90
21
SHARP ER 3100
15ΜΚ 21/10.1.91
22
GRF 2908
15OΕ 22/10.1.91
23
ΡΑSCOΜ 62
15ΩΡ 23/31.1.91
24
FELEN 700
15ΜΤ 24/5.2.91
25
JEWEL - HI
15ΠΓ 25/5.2.91
26
SEM 210
15ΣΕ 26/5.2.91
27
ΑΤΤΑLUS 450
15ΣΜ 27/5.2.91
28
ΜΕC 2000
15ΜΔ 28/14.2.91
29
ΤΟΡ CΑSΗ Β-300
15ΤΟ 29/14.2.91
30
ΝΑΤΙΟΝΑL- ΝΤS 4018
15ΝΑ 30/18.4.91
31
UNICASH UC 1000
151T 31/25.4.91
32
ΗΕRΜΕS Η-505
15ΖΑ 32/9.5.91
33
ΟΜΕGΑ ΕCR-3000
15ΩΜ 33/9.5.91
34
UNIWELL 1000
15ΠΣ 34/16.5.91
35
UNIWELL 2000
15ΠΝ 35/16.5.91
36
CΟΜΡΑSS 292 S
15ΡΘ 36/30.5.91
37
CP 216-F
15ΚΒ 37/19.6.91
38
CASIO ΤΚ 1200G
15ΕΦ 38/11.9.91
39
SAREMA XT
15 ΗΛ 039/17.10.91
40
IES 2226
15EΣ 40/31.10.91
41
ΙΕS 2236
15IΘ 41/31.10.91
42
SΑΝΤΟ ΕCR 482Α
15ΣΑ 42/31.10.91
43
ΙΝΤΕRCASΗ 2000
15ΠΛ 43/20.11.91
44
WALTHER
15ΚΑ 44/20.12.91
45
ΒΜC CR 280
15ΑΕ 45/20.12.91
46
ICR-7000
15ΙΚ 46/21.2.92
47
DΑΙΚΟΝ 101
15ΑΔ 47/21.2.92
48
ΙΒΜ 4680
15ΙΒ 48/21.2.92
49
FUJITSU GENERAL G 3210
15ΓΦ 49/27.2.92
50
ΙΝFΟCΑSΗ 630
15ΙΦ 50/27.2.92
51
NCR 2190G
15ΣΝ 51/25.5.92
52
FΟΜΑΧ 190
15ΚΣ 52/1.7.92
53
DPS S-1200
15ΡΜ 53/28.8.92
54
ΤΕC FΤ 77
15ΤΕ 54/28.8.92
55
SΙΕΜΕΝS-ΝΙΧDΟRF 2000/10
15ΖΝ 55/4.12.92
57
BMC CR-190
15ΒΜ 57/3.2.93
58
ΟΜRΟΝ GR-30
15OΡ 58/3.2.93
59
IES 2106
15ΠΜ 59/1.4.93
60
FR 2000
15ΦΡ 60/1.4.93
62
ΝΑΤΙΟΝΑL ΝΚ-400 GF
15ΤΡ 62/7.4.93
63
SΙΕΜΕΝS-ΝΙΧDΟRF 8812 - 2000/10 MF
15ΖΝ 63/18.5.93
64
ΒRΟΤΗER GR 280 F
15ΒΡ 64/3.8.93
65
ELPOS 930
15ΕΚ 65/29.9.93
66
ΑSΤΕRΙΑS F-1000
15ΑΣ 66/1.3.94
69
CΑSΙΟ FΕ-700
15ΕΤ 69/17.5.94
71
ΙΝFΟCASH 910
15ΙΡ 71/19.7.94
73
ΝCR 7052
15ΣΟ 73/19.7.94
75
DPS / ΙΡC
15ΤΧ 75/20.9.94
79
CP 190 F
15ΒΛ 79/29.11.94
81
SΑΜSUΝG ΕR 250 F
15ΤΝ 81/10.1.95
82
SΑΜSUΝG ΕR 4615 F
15ΤΣ 82/17.1.95
83
QUEST POS
15ΚΕ 83/17.1.95
84
UNIWELL UA-500
15ΒΧ 84/31.1.95
85
ΟΜRΟΝ GR-30
15OΓ 85/31.1.95
87
ΒRΟΤΗΕR GR 190 F
15ΑΗ 87/2.5.95
88
BMC CR 280
15ΠΤ 88/23.5.95
89
BMC CR 190
15ΠΡ 89/23.5.95
91
CP 216 F-Μ
15ΒΠ 91/6.6.95
92
ADMATE LITE
15ΜΦ 92/20.6.95
100
ΟΜRΟΝ GR 25
15ΥΟ 100/24.10.95
101
UNIWELL UA-1000
15ΥΑ 101/7.11.95
108
FISCAL GR 9
15ΦΑ 108/20.2.96
109
FISCAL GR 11
15ΦΓ 109/20.2.96
116
INTELCASH 910
15ΑΙ 116/21.5.96
118
CΑSΗLΙΝΕ ΡRΑCΤΙCΑ 910
15ΜΣ 118/28.5.96
124
ΡΑR ΡOS SΤSΣΕΜ 2000
15ΛΝ 124/7.8.96
125
CASHLINE PRACTICA 282
15ΧΡ 125/10.9.96
127
CP 482 GF ΝΕΤ
15ΑΛ 127/9.10.96
134
HUGIN ITALIANA 2400 G
15ΕΑ 134/28.1.97
139
CASHLINE PRACTICA 630
15ΣΡ 139/13.5.97
144
OLIVETTI ORS 500
15ΕΟ 144/17.6.97


                              B  ΟΜΑΔΑ έως 31/05/18

Αριθμός Έγκρισης
Ονομασία Μοντέλου ΦΗΜ
Άδεια Καταλληλότητας
56
ICL 9518/200
15 IΛ 56/21-01-1993
61
NATIONAL NK-200GF
15 ΝT 61/07-04-1993
67
DSA 50
15 ΑΠ 67/26-04-1994
68
DSA 4000
15 ΠD 68/26-04-1994
70
CASIO FE -2000
15 ΦE 70/17-5-1994
72
SHARP ER-A435G
15 ME 72/05-07-1994
74
SHARP ER-A215G
15 ΜΡ 74/05-07-1994
76
BEETLE
15 ΒE 76/04-10-1994
77
IBM 4690
15 IΜ 77/11-10-1994
78
CRF 4050G
15 ΟΛ 78/18-10-1994
80
NATIONAL OPALE
15 ΝΟ 80/06-12-1994
86
SANCASH-UNO
15 ΣΚ 86/14-02-1995
93
SPAZIO UNO
15 ΚΦ 93/20-06-1995
94
SPAZIO TOP
15 ΣΤ 94/27-06-1995
95
EUROPLUS CR 770
15 ΕΠ 95/11-07-1995
97
MCR ER-1000
15 ΝΓ 97/18-07-1995
98
CP 216F-T
15 ΠΒ 98/19-09-1995
99
DSA-100
15 ΠΑ 99/03-10-1995
102
EUROPLUS 750TE
15 ΕΡ 102/07-11-1995
103
FUJITSU G-930
15 ΒΚ 103/21-11-1995
104
SAREMA XT/IF
15 ΗΑ 104/21-12-1995
105
UNIWELL UX-60 (UNIPOS)
15 ΟΙ 105/06-02-1996
106
DPS S-200
15 ΤΚ 106/13-02-1996
107
ECR PROLINE 1000
15 ΕΩ 107/20-02-1996
114
SAMSUNG ER 350F
15 ΧΤ 114/29-02-1996
117
TEC 96
15 ΔΕ 117/21-05-1996
119
SHARP ER-A495G
15 ΠΚ 119/11-06-1996
120
STAR FISCAL
15 ΦΚ 120/18-06-1996
121
BMC TH-480
15 ΠΟ 121/18-06-1996
122
CP INTERNATIONAL SUPERSTAR 1
15 ΒΣ 122/24-07-1996
123
TOWA ET-5616F
15 ΤΑ 123/07-08-1996
126
ASTERIAS F-1500
15 ΔΑ 126/08-10-1996
128
ADMATE 555
15 ΧΦ 128/15-10-1996
130
CR701
15 ΙΟ 130/18-12-1996
131
TEC MA-1030
15 ΤΠ 131/18-12-1996
132
ICS POSEIDON 21
15 ΣΒ 132/14-01-1997
133
ASTERIAS F-2500T
15 ΔΤ 133/14-01-1997
135
CASIO FE-800
15 ΕΒ 135/04-02-1997
136
CASIO FE-300T
15 ΕΘ 136/25-02-1997
138
CASIO FE-400T
15 ΕΗ 138/21-04-1997
141
OLIVETTI CRF 4050M
15 ΜΗ 141/20-05-1997
142
DPS S-2000
15 ΤΜ 142/27-05-1997
143
DPS S-2000
15 ΤΙ 143/03-06-1997
145
PRIMA 50
15 ΓΝ 145/01-07-1997
146
OMRON RS 19MF
15 ΟΦ 146/22-07-1997
147
DPS ECR-38
15 ΤΘ 147/22-07-1997
150
OMRON RS 28MF
15 ΚΟ 150/09-09-1997
151
PRIMA 100RS
15 ΜΛ 151/16-09-1997
153
HUGIN ITALIANA 2900/G
15 ΕΙ 153/04-11-1997
154
FUJITSU G-910
15 ΓΒ 154/11-11-1997
155
NATIONAL NK-500GF
15 ΔΜ 155/18-11-1997
156
HUGIN ITALIANA 2100/G
15 ΕΧ 156/18-11-1997
157
SFERA ATENA PLUS
15 ΜΓ 157/09-12-1997
158
BMC-3000
15 ΠΕ 158/23-12-1997
159
CR-702
15 ΙΗ 159/10-03-1998
160
BEETLE/50
15 ΖΜ 160/17-03-1998
161
OLYTAX ECR 2000
15 ΓΗ 161/24-03-1998
164
DATAPROCESS DSA-4000F
15 ΧΙ 164/05-05-1998
165
TEC-MA-1035
15 ΑΧ 165/16-06-1998
166
ADMATE 256
15 ΦΔ 166/16-06-1998
167
ASTRA 2000
15 ΚΛ 167/23-06-1998
168
OMRON RS 28TF
15 ΟΤ 168/30-06-1998
169
IBM 4614 SUREONE
15 ΙΖ 169/14-07-1998
170
NATIONAL OPALE
15 ΝΕ 170/28-07-1998
171
FUTURA 50
15 ΣΠ 171/01-12-1998
174
SHARP ER-A455G
15 ΔΓ 174/05-10-1999
175
ΗΝΣΡΑΚΟΜ CR 703
15 ΙΥ 175/05-10-1999
176
EURO SMART
15 ΤΓ 176/05-10-1999
177
OTTIMA 100
15 ΜΑ 177/05-10-1999
178
OTTIMA 200
15 ΜΒ 178/05-10-1999
179
REGINA 100
15 ΤΒ 179/05-10-1999
180
REGINA 200
15 ΤΔ 180/05-10-1999
181
EUROTEAM
15 ΤΗ 181/12-10-1999
182
DATAPROCESS DSA-75
15 ΠΙ 182/16-11-1999
183
SKYTEC SUPERSTAR T
15 ΒΑ 183/16-11-1999
184
SKYTEC SUPERSTAR 2
15 ΒΓ 184/16-11-1999
185
PV-2000
15 ΒΙ 185/07-12-1999
186
VV-2000
15 ΒΘ 186/07-12-1999
187
PLATO-POS FP-210G
15 ΜΠ 187/14-12-1999
188
EPSON-FISCAL MODEL 210
15 ΠΗ 188/21-12-1999
189
DCR ASTERIAS 1500 EURO
15 ΔΚ 189/18-01-2000
190
DCR ASTERIAS 2000 T EURO
15 ΔΘ 190/18-01-2000
191
NCR 7445 FALCON
15 ΣΤ 191/18-01-2000
192
NCR 7453
15 ΝΙ 192/22-02-2000
193
CASIO FE-500G
15 ΕΝ 193/29-02-2000
194
ADMATE 237
15 ΚΔ 194/07-03-2000
195
ICS MICROPOS
15 ΑΚ 195/04-04-2000
196
PLATO-POS FP 950G
15 ΠΥ 196/12-06-2000
197
ELCOM EURO 2000 T
15 ΛΠ 197/12-06-2000
198
STRADA 2000
15 ΜΧ 198/22-06-2000
199
ASTERIAS SERENA F
15 ΔΙ 199/04-07-2000
200
EPSON FISCAL MODEL 950
15 ΛΜ 200/20-07-2000
201
ASTERIAS SERENA C
15 ΔΦ 201/12-09-2000
202
EUROSHOP
15 ΤΖ 202/12-09-2000
203
ADMATE 257
15 ΦΜ 203/12-09-2000
204
ADMATE 257 E
15 ΦΧ 204/12-09-2000
205
NATIONAL NK-300 GF
15 ΧΑ 205/25-10-2000
206
NATIONAL NK-150 GF
15 ΓΤ 206/25-10-2000
207
320 ELITE
15 ΟΚ 207/25-10-2000
208
DPS S-1000
15 ΝΣ 208/07-11-2000
209
NATIONAL MINI OPALE
15 ΑΤ 209/14-11-2000
210
NATIONAL OPALE IF
15 ΣΓ 210/14-11-2000
211
FUJITSU G-885
15 ΧΚ 211/14-11-2000
212
SAREMA GRILLO
15 ΗΚ 212/14-11-2000
213
IRS CE 2500
15 ΓΧ 213/05-12-2000
214
IRS CE 3000
15 ΧΓ 214/05-12-2000
215
ΗΝΣΡΑΚΟΜ CR 400
15 ΙΧ 215/05-12-2000
216
SHARP ER-A 236G
15 ΓΔ 216/11-12-2000
217
EURO FISCAL 2000
15 ΑΘ 217/12-12-2000
218
FUJITSU G-880
15 ΒΦ 218/09-01-2001
219
A-CASH 324
15 ΑΒ 219/09-01-2001
220
SMART
15 ΑΩ 220/06-02-2001
221
PRIMA POS
15 ΑΜ 221/20-02-2001
222
JCM GOLD G-165GK
15 ΠΧ 222/06-03-2001
223
ND 77 MF BEETLE/M
15 ΝΒ 223/06-03-2001
224
OLIVETTI CRF 4080 LOGIC
15 ΗΔ 224/06-03-2001
225
CASIO FE-810
15 ΕΓ 225/20-03-2001
226
ADMATE MICRO
15 ΦΩ 226/20-03-2001
227
DM-60
15 ΜΥ 227/03-04-2001
228
EKO
15 ΓΣ 228/03-04-2001
229
EPOS
15 ΝΜ 229/03-04-2001
230
INTRACOM CR 401
15 ΙΔ 230/03-07-2001
231
CASIO FE-3000
15 ΗΕ 231/10-07-2001
232
CASIO FE-4000
15 ΗΤ 232/10-07-2001
233
DATAPROCESS DSA-100S
15 ΜΝ 233/10-07-2001
234
DATAPROCESS DSA-100SR
15 ΛΑ 234/10-07-2001
235
ADMATE NPT-150
15 ΩΦ 235/04-09-2001
236
OMRON RS28TFR
15 ΩΑ 236/04-09-2001
237
INTERPAN-205 S
15 ΧΜ 237/30-10-2001
238
INTERPAN-205 R
15 ΘΑ 238/30-10-2001
239
PALMAR
15 ΡΑ 239/13-11-2001
240
ESTELLA
15 ΣΛ 240/13-11-2001
241
ARCADIA 6010
15 ΓΛ 241/11-12-2001
242
PRIMA 2000
15 ΑΓ 242/25-04-2002
243
MONS DITRON MP100
15 ΙΠ 243/22-05-2002
244
AUTONOMOUS ND77
15 ΔΑΥ 244/19-06-2002
245
IBM 4610 SUREMARK GR3
15 ΔΗΒ 245/17-07-2002
246
IBM 4610 SUREMARK GR5
15 ΔHΜ 246/17-07-2002
247
MESSINIA 102
15 ΓΜ 247/22-07-2002
248
MESSINIA R102
15 ΓΥ 248/22-07-2002
249
NCR 7456
15 ΝΗ 249/22-07-2002
250
ELCOM EURO 500 -HANDY
15 ΔΠ 250/20-09-2002
251
OPTIMUS-IC SAMBA
15 ΡΕ 251/31-10-2002
252
PROLINE COSMOS
15 ΦΠ 252/10-12-2002
253
DPS PALM
15 ΦΟ 253/17-12-2002
254
ADMATE 1500
15 ΦΣ 254/20-12-2002
255
ICS PALMARE
15 ΧΣ 255/20-12-2002
272
CAMEL
15 ΔΩΕ 272/19-05-2003
284
IBM 4610 SUREMARK GB3
15 ΔΘΒ 284/24-07-2003
285
IBM 4610 SUREMARK GB5
15 ΔΘΝ 285/24-07-2003
288
TECPOS ST52
15 ΤΛ 288/17-10-2003
293
FPU
15 ΔΗΓ 293/14-11-2003