Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Νέα πρόστιμα για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις.

Από Δευτέρα 25/07/2016 νέα πρόστιμα  για όσους δεν  εκδίδουν  αποδείξεις.
Με  τροπολογία  του  υπουργείου  οικονομικών  από τη Δευτέρα οι  φοροελεγκτές  θα επιβάλουν εκτός του προβλεπόμενου  προστίμου που ισχύει ( το μισό ΦΠΑ της απόδειξης που δεν εκδόθηκε) και τουλάχιστον 250€ επιπλέον  για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία και 500€ για υπόχρεους διπλογραφικών βιβλίων. Το πρόστιμο θα διπλασιάζεται  την δεύτερη φορά και θα τετραπλασιάζεται την τρίτη  σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην πενταετία.
Δηλαδή  έως τώρα για ένα νερό αξίας 50 λεπτών το πρόστιμο ήταν 3 λεπτά…                                       Από τη Δευτέρα θα είναι 250 ευρώ και τρία λεπτά.

Εξαιρούνται οι γιατροί.... ,τα εκπαιδευτήρια...,φροντιστήρια...και όλα τα επαγγέλματα που έχουν απαλλαγή ΦΠΑ.!!!!!!!!

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Αλλαγή ΦΠΑ 01/06/2016


Αλλαγή ΦΠΑ από 1η  Ιουνίου του κανονικού συντελεστή από 23% σε 24%.                                   Αλλάζουν ΦΠΑ σχεδόν όλες οι ταμειακές μηχανές και οι φορολογικοί μηχανισμοί.


Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1061/2016 (24-05-16), αλλάζει  μόνο ο συντελεστής του φπα 23% σε 24% που είναι και ο βασικός  και στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων από  την 1η Ιουνίου 2016. Επίσης καταργείται  ο μειωμένος ΦΠΑ όπως και στα νησιά Μύκονο, Νάξο ,Πάρο, Ρόδο, Σαντορίνη, Σκιάθο, από 1/10/2015 τώρα και στα  νησιά Αλόννησο, Άνδρο, Αντίπαρο, Θάσο, Κάρπαθο, Κέα, Μήλο, Σίφνο, Σκύρο, Σύρος και Τήνο, όπου θα ισχύουν οι κανονικοί συντελεστές φπα 6%, 13% & 24% από την πρώτη Ιουνίου. Στα υπόλοιπα νησιά που είχαν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 16% θα γίνει 17%.

ΠΟΛ.1061/2016
 Αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. σε 24% και κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών (Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών)
 Κατηγορία: Φ.Π.Α. Αθήνα, 24-5-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση:Σίνα 2-4 Ταχ.Κώδικας:10672 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο:210 - 3645832 FAX:210 - 3645413 E-mail:dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1061/2016 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 52 του Υποκεφαλαίου Δ' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 22.5.2016 και επίκειται η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σχετικά με την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ήτοι από 23% σε 24%, και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών και ειδικότερα: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 1 του Υποκεφαλαίου Δ' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του ως άνω νόμου, αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και ο συντελεστής ΦΠΑ ορίζεται σε 24% στη φορολογητέα αξία. Ο νέος συντελεστής ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, από 1/6/2016. Κατόπιν αυτού, οι ισχύοντες συντελεστές Φ.Π.Α. είναι οι εξής: α) ο κανονικός συντελεστής αυξάνεται σε 24%, β) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ παραμένει 13%, γ) ο υπερμειωμένος συντελεστής για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, παραμένει 6%.  Επισημαίνεται ότι, κατόπιν της ανωτέρω διάταξης και σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου, για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 17%, 9% και 4%. 2. Για οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο εκδίδεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων συντελεστών και εφεξής, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές, ανεξάρτητα αν αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα. 3. Σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από 1/6/2016 και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται ΦΠΑ με τους νέους συντελεστές. Εφόσον συντρέχει λόγος έκδοσης παραστατικού για την ακύρωση συναλλαγής, (π.χ. λογιστικού σημειώματος, κλπ), πρέπει να αναγράφεται σε αυτό ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που είχε η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσής του, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της. 4. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου 52, με την οποία προστίθεται νέα παράγραφος 6Α, μετά την παράγραφο 6, στο άρθρο 21 του Κώδικα ΦΠΑ, από 1/6/2016 δεν ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) για τα νησιά Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο. Συνεπώς στα νησιά αυτά από 1/6/2016 εφαρμόζονται οι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα, ήτοι 24% (κανονικός), 13% (μειωμένος), 6% (υπερμειωμένος). Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα νησιών στην οποία καταργούνται οι μειωμένοι συντελεστές, μετά την πρώτη ομάδα νησιών, ήτοι Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο, Σκιάθο, στα οποία καταργήθηκαν οι μειωμένοι συντελεστές ήδη από 1/10/2015 και πλέον αναφέρονται και στην νέα παράγραφο 6Α του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ. Κατά τα λοιπά, για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στα νησιά, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1224/12.10.2015.
 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

www.dgl.gr